רייב דיגיטל

רגע לפני שמתחילים... כמה נהלי משרד

תשלומים:

 • שירותי המשרד השוטפים במחלקות פלנינג, קריאייטיב, קופירייטינג, מיתוג, סטודיו, דיגיטל, צילום: שוטף 30.
 • שירותי משרד- ריטיינר: שוטף 30.
 • עבור ספקים חיצוניים: שוטף 30 למעט מקרים בהם סוכם אחרת.
 • במקרים של הוצאות הפקה שונות הדורשות תשלום מקדמה לספק/רכישת אביזרים להפקה וכדומה, יחויב הלקוח בהתאם לתשלום רייב פרסום לספק.
 • אי עמידה בתשלומים עלולה לגרום להפסקת עבודה באופן חד צדדי, במידה ובחודש מסוים יש צפי לעיקוב התשלום, יש להודיע על כך מראש למחלקת גבייה
הערה תשלום בשיק: על הלקוח לדאוג לשליחת הצ'קים למשרדי החברה תוך 21 ימים ממועד קבלת החשבונית.
במידה ויש צורך בשליחת שליח יש להודיע למשרדי החברה תוך 14 יום ממועד קבלת החשבונית, שהצ'קים מוכנים לאיסוף.
במידה והלקוח לא שילם בתום מקסימום 21 ימים, תישלח ללקוח הודעת תזכורת.
באם הלקוח לא שילם תוך 7 ימים ממועד קבלת תזכורת תימסר לו הודעה על הפסקת העבודה והתיק יועבר לטיפול משפטי.

זמני ביצוע – עבודות סטודיו:
 • עבודות סטודיו – עיצוב בלבד על בסיס קונספט גרפי/קריאייטיב קיים – עד 5 ימי עבודה.
 • עבודות סטודיו – ביצוע בלבד עד 3 ימי עבודה.
 • לוחות הזמנים הנ"ל אינם תקפים לחומרים הדורשים: הפקה /צילומים / קופירייטינג / חוברות, קטלוגים או פרוספקטים מורכבים / עבודות תכנות / קונספט קראיטיבי / פלנינג או מיתוג.
 • זמני עבודה בשאר המחלקות יינתנו בנפרד לפי מורכבות העבודה.
אחריות פרסום: רייב פרסום מעביר לאישור הלקוח כל מודעה או חומר פרסומי אחר שהוזמן. על אחריות הלקוח לבצע הגהה ובדיקת התכנים לרבות טקסטים, פרטי יצירת קשר, תמונות ו/או כל אלמנט אחר המופיע בפרסום. לפני ביצוע סופי של העבודה על הלקוח לאשר את הפרסום באופן רשמי ע"י מסמך שישלח, בין ע"י חתימה ע"ג המסמך ובין ע"י אישור בדואר אלקטרוני. אישור לקוח זה יהווה אסמכתא לפרסום וכל טעות במידה ותמצא לאחר אישור הלקוח הינה באחריותו ולא יוכל לבוא בטענה או תביעה לרייב פרסום לאחר אישור זה. רייב פרסום אינו אחראי על תוכן הפרסום לאחר אישור הלקוח – הלקוח רשאי לבקש התייעצות עם עו"ד המשרד בתוספת שכר טרחת עו"ד. ההבטחות הינם באחריות הלקוח בלבד. כל תביעה משפטית/כספית מטעם צרכן ו/או חברה ו/או גוף צרכני לרבות המועצה להגנת הצרכן, הינה באחריותו המלאה של הלקוח ולא יוכל לבוא בשום טענה/דרישה או תביעה משפטית אל רייב פרסום. ביטול עבודות:
 • במידה ולקוח החליט לבטל עבודה שהוזמנה מכל סיבה שהיא לאחר אישור הזמנת העבודה, יחוייב ב- 80% ממחיר ההצעה המקורית וזאת על שירותי המשרד במחלקות השונות.
 • במידה והעבודה עברה כבר תהליך צילום/דפוס/תכנות/הפקה, יחויב הלקוח בסכום המלא על סעיפים אלו.
שימוש בחומרי פרסום: זכויות כל חומרי הפרסום הינם של רייב פרסום, אלא אם כן סוכם אחרת בצרוף היתר בכתב מרייב פרסום:
 • הלקוח יהיה רשאי להשתמש בחומרי הפרסום בחופשיות ללא הגבלה, כל עוד לא נעשה אף שינוי בקובץ המקורי שנשלח דרך המשרד לרבות גדלים, שינוי\תוספות טקסט וכו. זאת על מנת לשמור על איכות החומרים ולמנוע טעויות בהעברת החומרים לגורם צד ג' ללא פיקוח.
 • כל שימוש בחומרי הפרסום כאמור בסעיף זה ללא אישור בכתב מרייב פרסום, תחשב להפרת ההסכם ושימוש בזכויות יוצרים
 • סעיף זה אינו חל על שימוש בחומרי עיצוב כגון לוגו, וניירת משרד.
 • הזכויות של חומרי הפרסום לצורך קידום ממומן במדיות הדיגיטליות הינם של רייב פרסום בלבד לרבות מודעות לידים לרשתות חברתיות, באנרים, דפי נחיתה וכו… כל קידום עצמאי לחומרים אלו יחשב כהפרת הסכם. התשלום עבור חומרי פרסום המקודמים במדיות הדיגיטלית הינו עבור זמן השירות בלבד.
 • בכל פרסום יופיע לוגו המשרד רייב פרסום כנהוג בענף וכחלק מזכויות היוצרים על היצירה.
Scroll Up